OTT – Traffic Conducting System

OTT – det optimale trafikkdirigeringssystemet

Taxinæringens eget produkt, utviklet av og for taxinæringen. Med sine fleksible funksjoner kan OTT tilpasses alle typer sentraler. Med sine utviklingsmuligheter er OTT også fremtidens produkt.

Hvorfor velge OTT?

  • OTT gjør det enkelt for kunden å bestille taxi.
  • OTT gjør det enkelt for callsenterpersonell å fordele turer.
  • OTT gir en enkel og lønnsom hverdag for drosjesjåføren.

I dag er det totalt ca. 4500 brukere i Norden som kjører på turtildeling fra OTT. Sentralene kan samarbeide om callsentertjenestene slik at ikke alle trenger døgnbemanning på sentralene. Dette gir mulighet for besparelser.

Det utvikles stadig nye løsninger som gjør det enkelt for kunden å bestille taxi. Bestillingsmuligheter som TaxiFix Mobil, TaxiFix Bedrift, Taxidirekte, internett, etc., reduserer også antall anrop til callsenteret.


OTT historien:

Utviklingen av OTT startet i 1989 og ble tatt i bruk i 1994.
Dette var det første GPS-baserte trafikkdirigeringssystemet for drosjer i Norge.
Dette har etterhvert blitt et meget godt utviklet og stabilt system, med minimale
driftsavbrudd. Pr. i dag 99,97% oppetid.
CenCom AS arrangerer årlige brukermøter hvor BNR (softwareutviklerne) er med.
I disse møtene kan representanter fra OTT-sentralene delta for å gi tilbakemelding
på systemet. Møtene resulterer i en arbeidsplan som er grunnlaget for utviklingsarbeidet videre.

OTT er taxinæringens eget system – utviklet av taxinæringen – for taxinæringen.

OTT – det optimale trafikkdirigeringssystemet

Ikke bli frakjørt av dine konkurrenter. Finn ut mer allerede i dag!