Om CenCom AS

CenCom AS har som formål å drive med utvikliing, produksjon, salg og service av teknologiprodukter. Taxinæringen er primærkunden. CenCom AS innretter sin virksomhet mot å dekke næringens og medlemmenes behov for aktuell teknologiutvikling, varer og tjenester. I service- og monteringshallene samt butikk, kundemottak og godkjenning betjener vi i hovedsak kunder basert på og rundt Østlandet. Teknisk avdeling håndterer oppfølging for alle øvrige kunder i inn- og utland. Samarbeid og kommunikasjon med eksterne leverandører av program- og maskinvare samt kontroll med egne datasystemer er viktige oppgaver i teknisk avdeling. CenComs salgsavdeling jobber aktivt i markedet både i Norge og Norden.Åpningstider

Butikk og kundemottak
Mandag – Torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-12:00 og 12:30-16:00

Tekniskavdeling
Mandag – Torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-12:00 og 12:30-16:00

Monteringsverksted
Mandag – Torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-12:00 og 12:30-16:00

Servicehallen
Mandag – Fredag: 08:00-20:00
Lørdag, Søndag og helligdager: 10:00-14:00